Příští Festival Závislý Zubr začíná: 21. červen 2019, 20:00

RSS, Atom | Hledej (Šmudlo) :
Hledat

“Nezisková organizace podporující aktivity
začínajících a amatérských umělců.”

Základní informace o spolku Zubr

21. červenec 2010, 09:58

Spolek Zubr sdružuje zájemce o oblast neziskové, nezávislé, alternativní, menšinové a okrajové kultury. Svou činností vytváří podmínky pro tvorbu začínajících umělců s důrazem na součinnost různých uměleckých žánrů a forem uměleckého vyjádření a snaží se rozšiřovat povědomí veřejnosti o netradičních formách uměleckého projevu. Sdružení vzniklo na začátku roku 2004 jako pokus zoficiálnit festival Závislý Zubr, existující již od předešlého tisíciletí.
Spolupracujeme se spřátelenými neziskovými organizacemi (Skandál jahoda, Unijazz, Strom, …) a dalšími subjekty (Muzeum lidové architektury Zubrnice, obec Zubrnice, Zubrnická museální železnice, …). Naše aktivity byly v letech 2004, 2005 a 2006 finančně podpořeny Komunitní nadací Euroregionu Labe. Od roku 2007 veškerou činnost zajišťujeme z vlastních zdrojů.
V roce 2005 jsme absolvovali průběžný vzdělávací program „Rozvoj místních občanských iniciativ v malých komunitách“ realizovaný Centrem komunitní práce za spolupráce Komunitní nadace Euroregionu Labe a podpory Ambasády Spojených států amerických.
Tolik oficiální podání. Přeloženo do lidské řeči je Zubr organizací která spojuje několik desítek lidí s podobnými zájmy. Lidí, kteří se několikrát do roka potkají na společných akcích, které si sami uspořádají – většinou se jedná o koncerty, divadelní představení nebo happeningy. Tyto akce jsou malého rozsahu a zpravidla prodělečné. Po finanční stránce, samozřejmě. Zisk je někde jinde. Hlavním mottem je vzájemné setkávání a nadšení diváků i účinkujících pro věc. A někdy u toho člověk i uvidí či uslyší nějaký zajímavý kulturní úkaz.

Káša Kouřilů

os Zubr | o sdružení, kontakty > Základní informace o spolku Zubr

Komentáře

 

Kde jsi: oszubr > Základní informace o spolku Zubr


http://www.zubr.info vyrobeno lexislavem | strojovna TXP,960.gs | ilustrace Bára Herchlová