Příští Festival Závislý Zubr začíná: 23. červen 2023, 20:00

RSS, Atom | Hledej (Šmudlo) :

“Tanec bez talentu,
pohyb bez síly,
nadsázka bez legrace”

Evangelium podle (Reloaded)

20. červenec 2010, 21:45

Námět: Otec
Scénář: Syn
Režie: Duch Svatý

Pod vedením krotitele a eskamotéra Üdo Vysila
vystupují hvězdy souboru:
lachtan Benjamin,
lachtan Anna Koldin,
mrož Hugo Walroß Riesenhafter von Saubernitz und Tünchst

Info:
Lachtanímu divadlu Honzy Kovaříka nedala témata, zlehka načrtnutá v roce 2003 spát. Soubor pomalu sbírá síly k jejich znovuotevření. Po celá léta se tak nenápadně schylovalo k velkému projektu. Jeho výsledek nám byl odtajněn v červnu roku 2009 v těsném sousedství kostela sv. Máří Magdalény v Zubrnicích. Představení je založeno na několika pečlivě vybraných příbězích z Evangelií, které jsou stavěny jako schůdky či spíše jako vícerozměrné puzzle k velkému finále. Divák tak může být svědkem zvěstování Archanděla Gabriela, Ježíšova zrození, pokřtění, pokušení na poušti ďáblem, zachránění prodejné ženštiny před ukamenováním, kázání na hoře, či nejednoho zázraku jako je např. zmrtvýchvstání Lazara a nakrmení tisíců hladových.
Přečtěme si, co o Evangeliu podle Lachtaního divadla napsal Jiří Peníz (Týden, 29. 6. 2009): “Tvůrci odmítají dávat vysvětlení všech významů této ohromující inscenace s odkazem na základní tezi, podle níž cílem tvůrčího procesu není dávat odpovědi, nýbrž jeho bytostným smyslem je, jen a pouze, klást palčivé otázky. Kritik tedy popustí uzdu své fantazii a nabídne vlastní interpretaci: Lachtaní divadlo představením Evangelium podle (Reloaded) bez obalu předkládá trefnou reflexi našeho mediální věku. Jednotlivé epizody jsou zpracovány formou atraktivních zkratek, inspirovaných typickými fenomény, příznačnými pro současnou zrychlenou a povrchní dobu. Což na jednu stranu slouží k přiblížení poselství biblických příběhů dnešním divákům a současně k ostré kritice negativních jevů našeho marketingem řízeného žití. Jevů, kterými jsme všichni bez výjimky obklopeni ze všech stran, a které zřetelně víc a víc formují každou další generaci. I dnes stále živoucí příběh z dávné minulosti tak slouží jako důrazné varování do budoucna! Je varováním před stádností, podléháním klamu a šalebným vějičkám……”

Káša Kouřilů

lachtaní divadlo | > Evangelium podle (Reloaded)

Komentáře

 

Kde jsi: divadlo > Evangelium podle (Reloaded)


http://www.zubr.info vyrobeno lexislavem | strojovna TXP,960.gs | ilustrace Bára Herchlová