RSS, Atom | Hledej (Šmudlo) :

“Malý festival mezi mnoha žánry,
kde divák může vystoupit a účinkující zírat”

Základní informace o festivalu

21. červenec 2010, 09:53

Festival se poprvé uskutečnil v roce 1998 jako nultý ročník, tedy pokusný, originálního interaktivního festivalu. Uvedená interaktivnost znamenala, že kdo na festival přijede, má právo (dá se říct i povinnost) vystupovat, prezentovat se nějakou kulturní formou a to kdekoliv a v jakékoliv hodině, před publikem jaké si sám vytvoří. Diváci se takto stávají vystupujícími a vystupující diváky.

Na nultém ročníku festivalu tedy ZÁVISLÉM ZUBROVI 1998 se tato myšlenka povedla hned takřka na 100%, zde prakticky všichni diváci byli vystupujícími. Bylo okamžitě jasné, že další ročníky musí být uspořádány. Ohlas Zubrnic se začíná ústně šířit a na stálé návštěvníky a vystupující se nabalují jejich známí a přátelé. V Zubrnicích tak vystupují a dokonce i nově vznikají různá zajímavá tělesa a vystoupení. Z nejzajímavějších jmenujme alespoň uskupení Přátelé horkého ovoce, Lachtaní divadlo Honzy Kovaříka, … a samozřejmě nemůžeme vynechat zlaté hřbety sobotních horkých nocí, Zubrnickou stálici – Vykoduch. Doufáme že každý další ročník bude stále bohatý na tyto netradiční produkty lidové tvořivosti.

Proč právě Zubrnice a proč název Závislý Zubr?
Zubrnice jsou nádherná vesnička, jejíž příjemnou atmosféru vytváří nejmladší skanzen lidové architektury v Čechách, či nádražíčko historické železnice a v jejímž okolí lze najít spoustu naučných stezek.
Vznik názvu Závislý Zubr nebyl jednoduchý. Nultý ročník je prezentován pod mnoha krycími názvy (např. Velká zubrnická; Zubršok; Zubrbobr; To je Zubr, napsala; Možná přijde i Zubr; Zubrkos; Zubrnický Zubr; …atd.), z nichž je pro další roky jednoznačně vybrán Závislý Zubr. Některými lidmi byl následně považován za dostaveníčko poživačů omamných látek, nicméně pravda je taková, že Zubr je festival závislý na spoustě jiných faktorech – krom jiného především na lidech, kteří jej pořádají, kteří na něm chtějí vystupovat a kteří si jej každoročně jezdí užít.

Káša Kouřilů

festival závislý zubr | > Základní informace o festivalu

Komentáře

 

Kde jsi: festival > Základní informace o festivalu


http://www.zubr.info vyrobeno lexislavem | strojovna TXP,960.gs | ilustrace Bára Herchlová