RSS, Atom | Hledej (Šmudlo) :

“Zubr žije ve stádu od 6 do 40 jedinců.
Stádo vedou staré krávy.
Jen přestárlí býci jsou samotáři.”

Hudba, 21. červenec 2010, 09:44

Na akcích o.s. Zubr vystoupila tato zvuky tvořící uskupení či jednotlivci…

celý článek (3) | os Zubr >

Divadlo, 21. červenec 2010, 09:43

Na akcích o.s.Zubr se předvedly tyto divadelní spolky…

celý článek | os Zubr >

.


http://www.zubr.info vyrobeno lexislavem | strojovna TXP,960.gs | ilustrace Bára Herchlová